hits

august 2013

- Ble nok gjort?

Det er med stor sorg vi i kveld har fått beskjed om at Tjostolv Moland i dag ble funnet død på sin celle i Kongo.  Mine tanker og dypeste medfølelser går til hans nærmeste, som har lidd gjennom mye de siste fire årene.

Tragedien bør uansett være en tankevekker for norsk utenrikstjeneste. Det vil alltid stå igjen som et betimelig spørsmål om utenrikstjenesten gjorde nok i denne saken.

To norske statsborgere fikk en dødsdom etter et sirkus av en rettsak nærmest uten bevis.  Mange savnet mer tyngde fra den topp-politiske ledelsen i Norge.  Det er åpenbart at de tyngste realpolitiske virkemidlene eller politisk press alternativene ikke ble brukt, selv om det også har foregått ting bak kulissene. Mange savnet nok likevel mye mer av det som kunne ha skjedd foran kulissene og satt et stort offentlig press på Kongos politiske ledelse. Utenriksministeren gjør derfor klokt i å opptre med ydmykheten han har gjort etter dagens tragiske dødsbudskap.

En fire år gammel sak har endt i en stor tragedie. Jeg tror mye tyngre politiske virkemidler kunne vært gjort for å unngå dette tragiske utfallet som nå gjør at Moland vil returnere hjem i en båre.

Om Moland og French er skyldige i det de er anklaget for er det bare de som har visst, men Norge skylder å påse at våre statsborgere får en rettferdig rettsprosess og blir humant behandlet uansett hvor i verden de er. Det er en trygghet vi alle skal kunne bære på uansett hvor vi befinner oss. Dette ble derimot ikke gjort i Kongo. Det vil nå alltid bli stående igjen som et spørsmål om nok ble gjort for å forhindre denne tragedien.

En hel nasjon deler sorgen til Tjostolv Molands familie og nærmeste. Dagen i dag bør være en tankevekker.

Krever større åpenhet om LOs penger til de rødgrønne

LO-forbundene har gitt over 80 millioner kroner i støtte til de rødgrønne partiene siden regjeringen tok over i 2005. Arbeiderpartiet får rundt 65 millioner kroner av dette, og en betydelig andel av dette er valgkampstøtte for årets stortingsvalg.

Jeg har lenge tatt til orde for større åpenhet om nøyaktig hva LO får for pengene. Litt av svaret kom i dagens blogg av Gunnar Stavrum i Nettavisen, som presenterer en beregning som viser at LO-medlemmer og andre fagforeningsmedlemmer har kunnet spart over fem milliarder kroner i skatt i Stoltenbergs regjeringstid.

Jeg er dypt bekymret for den manglende åpenheten når det gjelder de store finansielle transaksjonene mellom den rødgrønne regjeringen og LO. 80 millioner kroner i støtte er mye penger, det må derfor komme tydelig frem hva LO får tilbake fra regjeringen for så store pengesummer til de rødgrønne partiene. Det er allerede kjent at LO får 3 sentralstyreplasser hos Arbeiderpartiet, og vi har sett saker hvor LO-lederen har hatt statsministeren på speed-dial og presset regjeringen til å endre standpunkt.

En regjering bør gi skattelettelser, det er bra. I motsetning til den rødgrønne regjeringen ønsker FrP derimot å gi skattelettelser til alle vanlige arbeidsfolk, ikke bare selektive skattelettelser til enkelte økonomiske bidragstyere til politiske partier, slik de rødgrønne har gjort. Det som er derimot er svært uheldig med Jens Stoltenberg sin selektive skattelettelsespolitikk, er at det kun er de som bidrar med titalls millioner av kroner til Arbeiderpartiet og rødgrønne partier som får solide skattelettelser.

De tette finansielle båndene og økonomiske gaveutvekslingene mellom LO og den rødgrønne regjeringen er i sterk motsetning til norske verdier om åpenhet og at regjeringen skal være uavhengig.

Når regjeringen i enkeltsaker også er blitt presset av LO til å endre standpunkt er det åpenbart at statsministeren og statsrådene ikke fatter beslutninger ene og alene på grunn av politisk overbevisning og hva de mener er riktig, men på grunn av press fra andre grupper. Når gruppen det gjelder i tillegg bidrar med mye penger rett inn i Arbeiderpartiets partikasse, er vi vitne til en meget uheldig økonomisk sammenkobling.

Jeg har tidligere også skrevet om at regjeringen gir flere titalls millioner kroner i pressestøtte til aviser som eies av LO. Det bare forsterker inntrykket av uheldige tette finansielle bånd mellom LO og regjeringen når de rødgrønne partiene mottar 80 millioner kroner i valgkampstøtte fra LO-forbundene.