hits

juli 2013

Senk skatten, ikke øk lønnen!

Redd industrien ved å senke skatten

Jeg mener vi må tenke nytt. Skal vi redde fastlandsindustrien vår må vi øke arbeidernes kjøpekraft ved å senke skattene, ikke fortsette å øke industriens reelle lønnskostnader med 4-5 prosent hvert år.

Fastlandsindustrien vår sliter. Den har i mange år opplevd sterk konkurranse fra utlandet siden Norge har høye kostnader. Nå som Europa har vært gjennom en tøff trimming og krisetid som har gjort de enda mer konkurransedyktige, har situasjonen gått fra vond til uholdbar for mye av norsk fastlandsindustri. Den siste spikeren i kisten kommer av at økningen i de årlige lønnskostnadene for industrien i Norge gjør at vi priser oss enda mer ut av en konkurranse vi allerede er i tapende front mot.

Jeg mener vi må tenke nytt. De siste årene har lønnsoppgjørene i industrien vært rundt 4 prosent. Med arbeidsgiveravgift er dette en årlig kostnadsøkning for industrien på over 4,5 prosent. Trekker man fra både prisvekst og skatter er den reelle kjøpekraftsøkningen til industriarbeiderne på i underkant av 2 prosent.

Jeg mener det er helt hinsides at vi årlig øker kostnadene til en allerede faretruet og kriserammet industri med 4,5 prosent årlig for at de ansatte skal sitte igjen med kjøpekraftvekst på under 2 prosent. Vi priser oss helt ut med denne kostnadsøkningen.

Vi må tenke nytt. Det viktigste må jo være hvor mye folk sitter igjen med, at kjøpekraften øker, ikke nødvendigvis lønnen før skatt. Senker vi skattene kan vi både sørge for at folk sitter igjen med mer og får økt kjøpekraften sin, samtidig som vi sørger for at færre industriplasser blir nedleggingstruet fordi lønnskostnadene øker mye mindre og vi dermed unngår å prise oss helt ut i konkurransen med resten av Europa.

FrP utfordrer Ap til økonomisk duell

Den siste tidens politiske debatt, spesielt ukene rett før ferien, har vist at Arbeiderpartiets hovedtaktikk er å skremme velgerne fremfor å prate om egen politikk. Noen eksempler er Anette Trettebergstuens utspill om at det vil bli vanskeligere for homofile å stå frem under en ny regjering. Et annet er Eskil Pedersens utspill om at Siv og Erna vil sette likestillingen tilbake.  

De siste debattene rett før sommeren har derimot vist at Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiets hovedskremselstaktikk er å spre skremsel om FrPs økonomiske politikk. Etter min min mening er det tydelig at Arbeiderpartiet er desperate. De har valgt en valgkampstrategi som går ut på å skremme med FrP sin økonomiske politikk istedenfor å snakke om egne løsninger og mangel på løsninger de siste åtte årene.

Økonomisk politikk er for viktig til å bli redusert til en skremselspost i valgkampen. FpU tar Arbeiderpartiet på alvor, og utfordrer AUF til å være med å arrangere debatter om økonomisk politikk mellom Ap og FrP på noen av landets universiteter eller høyskoler i valgkampen.

For eksempel kan FpU og AUF kan gå sammen å arrangere debatter om økonomisk politikk på NHH i Bergen, NTNU i Trondheim eller BI i Oslo.

AUF og FpU er nok uenig om mye, men jeg tror vi er enig om at det er viktig å synliggjøre forskjellene mellom partiene. Vi trenger en debatt om substans, ikke svartmaling og usannheter. Sannheten er også at det er mellom FrP og Arbeiderpartiet de største forskjellene finnes på dette området.

Jeg inviterer AUF til å sammen med FpU organisere en stor debatt, eventuelt kanskje 2 debatter, om økonomisk politikk mellom FrP og Ap i valgkampen. Vi stiller gjerne med vår finanspolisk talsmann Ketil Solvik-Olsen, så kan Arbeiderpartiet gjerne stille med Sigbjørn Johnsen eller for eksempel leder av finanskomiteen, Torgeir Michaelsen.

Kjære AUF: blir dere med? :)