hits

april 2013

Gass er Norges største klimaprosjekt

Forrige uke var jeg sammen med 20 norske ungdomspolitikere fra alle stortingspartiene på besøk i Emden i Tyskland, et av stedene norsk gass kommer inn til det europeiske fastlandet.

Norsk gasseksport til Europa er vårt største bidrag i arbeidet for å bedre verdens klima og miljø. Når Norge eksporterer gass til Europa, hindrer vi at nye kullkraftverk opprettes i Øst-Europa. Dette gjør at CO2-utslippene samlet sett blir ekstremt mye lavere enn om vi ikke hadde utvinnet og eksportert gass. Hadde ikke vi kunne tilby Europa vår gass, ville mye av dette blitt erstattet med kull

Dersom vi forutsetter at 70 prosent av gassen eksportert til Europa ville vært erstattet med kull så sparer norsk gass Europa for 250 millioner tonn CO2. Vi sparer altså Europa for 5 ganger Norges totale CO2-utslipp.

Til sammenligning har vi brukt 25 milliarder kroner på Mongstad, i håp om at det forhåpentligvis en eller annen gang i fremtiden vil rense 2 millioner tonn CO2 i året. Dette gjør Mongstad til et symboltiltak og pengesluk, ikke et klimatiltak. Norsk gass sparer Europa for minst 125 ganger så mye CO2 som Norge forhåpentligvis i fremtiden skal rense årlig på Mongstad.

Dette gjør norsk gasseksport til Norges største bidrag i arbeidet for å bedre klimaet, og vårt største, raskeste og mest effektive virkemiddel i arbeidet for et renere klima.

Det er derfor viktig at Norge øker tempoet i gassutvinningen og letingen på norsk sokkel, ettersom det er med å fortrenge langt skitnere kullkraftverk. Nordmenn bør være veldig stolt av gasseksport og petroleumsvirksomheten vår.  Norske politikere bør også være stolte og legge til rette for best mulig rammevilkår for vekst og økt produkjon, istedenfor å utelukkende henge seg opp i ekstremt vanskelige og usannsynlig dyre løsninger, som i tillegg ofte tar lang tid. Fokuset bør også være på det fantastiske arbeidet gass gjør for klimaet allerede i dag.

Norsk gass er i dag Norges store klimaprosjekt, enten man liker det eller ikke. Gassen bør derfor få den anerkjennelsen den fortjener.