hits

Dobbeltmoral på norsk

kommentarer

Norge og alle land trenger og har rett til et forsvar. Staten eier Kongsberg gruppen som utvikler materiell og våpen til forsvarsbruk. Vi kjøper jagerfly for over 70 milliarder kroner fra Lockheed Martin. Men at oljefondet skal kunne eie aksjer i det samme selskapet? Nei fysjameg! Da slår dobbeltmoralen til norsk venstreside inn.

 

Det har den igjen gjort, men denne gangen gjelder det om oljefondet skal få lov å eie aksjer i spillselskaper. Istedenfor at oljefondet selv skal få lov å bestemme hva slags plasseringer som gir vår fremtidige pensjonsformue størst avkastning, mener Ap, Krf og en samlet venstreside at spillvirksomhet er så uetisk og umoralsk at det vi ikke bør eie noen aksjer i selskaper som driver med slikt. (Se Nettavisens sak om dette.)

 

De har imidlertid ingenting i mot at det offentlige dra inn milliarder av kroner fra nettopp spillvirksomhet til å finansiere norsk idrett og frivillige organisasjoner, så lenge pengene kommer fra den statlige monopolisten Norsk Tipping.

 

Her kommer vi også til sakens kjerne: det handler ikke om at det er feil å tjene penger fra spillvirksomhet. Ei heller fra selskaper som driver med nokså offensiv markedsføring, noe Norsk Tipping må sies å gjøre. Det handler om at venstresidens hat for private spillselskaper, som driver med det samme som Norsk Tipping, gjør at de finner det berettiget å svarteliste slike selskaper fra alle investeringer fra oljefondet. Dette til tross for om de operer i land uten statlige monopol hvor private spillselskaper kan operere fritt.

 

For meg er det ikke noe poeng at oljefondet skal investere i spillselskaper. Det er imidlertid et poeng at venstresidens hat for enkelte aktører eller bransjer ikke skal være nok til at de legger restriksjoner på oljefondets hovedoppgave om å plassere våre pensjonspenger der de mener at vi får best avkastning.

 

For hvem vet hva den neste bransjen venstresiden utvikler et hat mot blir? Det kan jo være den store stygge lovlige alkoholbransjen. Eller det kan være sukkerprodusenter. Kanskje til og med bilselskaper som produserer biler som går på bensin/diesel.

 

Venstresiden må gjerne legge akkurat de bransjene som de måtte ønske for hat. De får imidlertid slutte å blande vår pensjonsformue inn hver gang de finner seg et nytt hatobjekt.

 

Det beste eksempelet på dette er våpenindustrien. Staten kan eie Kongsberggruppen og kjøpe jagerfly for 70 milliarder fra Lockheed Martin. Men ikke søren at oljefondet skal kunne eie aksjer i det samme Lockheed Martin og få god avkastning på at vi og mange NATO allierte kjøper jagerfly med felleskapets penger til vårt eget forsvar fra nettopp dette selskapet.

 

Det er vel riktig som de sier at dobbeltmoral er den eneste formen for ingen moral. Eller som jeg selv kaller det: dette er dobbeltmoral på norsk.

 

Bilde av norsk stridsvogn på Rena og norsk Hercules-fly på Gardermoen.