hits

- Et farlig politisk spill for Norge

Nok et politisk spill er i gang på Stortinget. Deler av norsk venstreside ønsker å stoppe returer av personer uten lovlig opphold til Afghanistan. De ansvarlige statsrådene Sylvi Listhaug og Ine Marie Eriksen Søreide ble i dag hasteinnkalt til Stortinget for å fortelle om hvorfor regjeringen mener dette er feil.

Statsrådene argumenter var tydelige:

  • Det er nesten ingen andre land som mener Afghanistan er så utrygt at de ønsker å stoppe returer.
  • Det er mange områder i Afghanistan som er trygge.
  • Flere hundre tusen afghanere har frivillig returnert fra nabolandene til sitt hjemland.
  • Under flyktningkrisen sa Stortinget at retur av personer uten lovlig opphold skulle være en prioritet.
  • Da de rødgrønne partiene har også selv ment at politiske hensyn ikke skal overstyre fagrådene. Forskjellen var at de på det tidspunktet selv satt i regjering, mens de nå er i opposisjon.

Personer som er i Norge uten lovlig opphold er dessverre nødt til å forlate Norge. Det er derfor ingen grunn til å stoppe returer av personer som er ulovlig i Norge så lenge hjemlandet anses som trygt nok. Den største effekten debatten som nå er skapt risikerer å oppnå,  er at verden opplever politiske signaler om at det er "fritt frem" å dra til Norge uavhengig av om man har krav på beskyttelse.

Da Jonas Gahr Støre i sin landsmøtetale i 2015 inviterte 10 000 syriske flyktninger til Norge, var dette et politisk signal som spredte seg som ild i tørt gress til utlandet. Under flyktningkrisen noen måneder senere, da 5500 flyktninger krysset grensen over til Kirkenes fra Russland, kunne vi høre flere asylsøkere si på norsk fjernsyn at de var invitert hit. Dette illustrerer den sterke effekten politiske signaler kan ha.

Opposisjonen håper kanskje å dra noen politiske poenger på dagens redegjørelse om returer til Afghanistan - men de risikerer å sende ut signaler som kan ha store konsekvenser for Norge og asyltilstrømmingen. Det burde de spart oss alle for.

   Faksimile fra Nordlys fra 8.november 2015.                                                                                                               

   

Faksimile fra TV2.no fra 7.november 2015.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar