hits

Dobbeltmoral på norsk

Norge og alle land trenger og har rett til et forsvar. Staten eier Kongsberg gruppen som utvikler materiell og våpen til forsvarsbruk. Vi kjøper jagerfly for over 70 milliarder kroner fra Lockheed Martin. Men at oljefondet skal kunne eie aksjer i det samme selskapet? Nei fysjameg! Da slår dobbeltmoralen til norsk venstreside inn.

 

Det har den igjen gjort, men denne gangen gjelder det om oljefondet skal få lov å eie aksjer i spillselskaper. Istedenfor at oljefondet selv skal få lov å bestemme hva slags plasseringer som gir vår fremtidige pensjonsformue størst avkastning, mener Ap, Krf og en samlet venstreside at spillvirksomhet er så uetisk og umoralsk at det vi ikke bør eie noen aksjer i selskaper som driver med slikt. (Se Nettavisens sak om dette.)

 

De har imidlertid ingenting i mot at det offentlige dra inn milliarder av kroner fra nettopp spillvirksomhet til å finansiere norsk idrett og frivillige organisasjoner, så lenge pengene kommer fra den statlige monopolisten Norsk Tipping.

 

Her kommer vi også til sakens kjerne: det handler ikke om at det er feil å tjene penger fra spillvirksomhet. Ei heller fra selskaper som driver med nokså offensiv markedsføring, noe Norsk Tipping må sies å gjøre. Det handler om at venstresidens hat for private spillselskaper, som driver med det samme som Norsk Tipping, gjør at de finner det berettiget å svarteliste slike selskaper fra alle investeringer fra oljefondet. Dette til tross for om de operer i land uten statlige monopol hvor private spillselskaper kan operere fritt.

 

For meg er det ikke noe poeng at oljefondet skal investere i spillselskaper. Det er imidlertid et poeng at venstresidens hat for enkelte aktører eller bransjer ikke skal være nok til at de legger restriksjoner på oljefondets hovedoppgave om å plassere våre pensjonspenger der de mener at vi får best avkastning.

 

For hvem vet hva den neste bransjen venstresiden utvikler et hat mot blir? Det kan jo være den store stygge lovlige alkoholbransjen. Eller det kan være sukkerprodusenter. Kanskje til og med bilselskaper som produserer biler som går på bensin/diesel.

 

Venstresiden må gjerne legge akkurat de bransjene som de måtte ønske for hat. De får imidlertid slutte å blande vår pensjonsformue inn hver gang de finner seg et nytt hatobjekt.

 

Det beste eksempelet på dette er våpenindustrien. Staten kan eie Kongsberggruppen og kjøpe jagerfly for 70 milliarder fra Lockheed Martin. Men ikke søren at oljefondet skal kunne eie aksjer i det samme Lockheed Martin og få god avkastning på at vi og mange NATO allierte kjøper jagerfly med felleskapets penger til vårt eget forsvar fra nettopp dette selskapet.

 

Det er vel riktig som de sier at dobbeltmoral er den eneste formen for ingen moral. Eller som jeg selv kaller det: dette er dobbeltmoral på norsk.

 

Bilde av norsk stridsvogn på Rena og norsk Hercules-fly på Gardermoen.

  

 

Danmarks rasistiske politikere

«Direkte useriøst» var APs svar da FrP i fjor foreslo at norske asylsøknader kun bør kunne fremmes utenfor Norge.

«Dere er en gjeng med rasister» var det stortingsrepresentanter fra Arbiderpartiet som gikk rundt på debatter og sa på skoler noen valgkamper siden.

FrP-stortingsrepresentanter har til og med blitt politianmeldt av AUF for rasisme.

Det er derfor betryggende å se at venstresiden i andre deler av Europa endelig åpner øynene for konsekvensene av en liberal og naiv innvandringspolitikk. Sist ute var APs søsterparti i Danmark, Socialdemokraterne.

De går til valg på et gammelt FrP-forslag om at asylsøknader ikke skal kunne behandles på dansk jord, men ved at søkerne oppholder seg på asylmottak i tredjeland. De har også fremmet en rekke andre forslag i innstrammende retning, blant annet et tak på hvor mange ikke-vestlige innvandrere som Danmark skal ta i mot hvert eneste år.

Så hva betyr dette? Basert på anklagene mot FrP, burde dette tyde på et «rasistenes politiske styre» i Danmark. Heldigvis er det ikke slik. Dreiningen mot en streng asylpolitikk på venstresiden i Europa er en nødvendighet. 

Europa opplevde en uutholdelig situasjon under flyktningkrisen.

 • Tyskland alene tok i mot nesten 900 000 asylsøkere i 2015.
 • Over 30 000 asylsøkere kom til Norge det samme året.
 • Tallet for vårt naboland Sverige var over 160 000 asylsøkere det ene året.

Det er imidlertid lite som tyder på at strømmen av migranter over middelhavet vil stoppe i årene fremover. Vi ser at mange kommer selv om de ikke har behov for beskyttelse, men er på jakt etter økonomiske muligheter og et bedre liv.

Samtidig vet vi at Afrika vil oppleve en enorm befolkningsvekst de neste årene.

 • Afrikas befolkning skal dobles til 2,5 milliarder mennesker på litt over 30 år. 40% av verdens barn kommer da til å være afrikanere.
 • Nigerias befolkning forventes å vokse fra 190 millioner til 400 millioner mennesker innen 2050.
 • Egypts befolkning forventes å gå fra 90 millioner til 150 millioner mennesker i samme tidsrom.

Ved potensielle flyktningstrømmer fra disse landene kan trykket mot Europa bli uhåndterlig. Om vi ikke nå ruster asylsystemene våre til noe bærekraftig og tilpasset det som er mulig å håndtere, vil Europa legge ut på en farefull vei.

Fremtidige flyktningstrømmer til Europa kan få flyktningkrisen i 2015 til å se veldig, veldig liten ut.

APs nye asylpolitikk: alle skal med!

Asylinstituttet skal være en siste skanse for de med behov for beskyttelse, ikke en visummulighet for de som ønsker å innvandre til Norge av andre grunner.

 

Det som venstresiden imidlertid nå gjør, er å implementere et gammelt AP motto i norsk asylpolitikk: alle skal med! Uavhengig av behovet for beskyttelse, skal nå alle med.

 

Norge har en politikk hvor de med krav på beskyttelse kan få asyl. En helt avgjørende side av dette, er at de som ikke har krav på beskyttelse er nødt til å forlate Norge. De som nekter å forlate Norge til tross for avslag, sendes ut med tvang. Dette ble ikke alltid fulgt opp tidligere, men etter at FrP og Høyre kom i regjering har utsendelser av de med ulovlig opphold i Norge blitt satset sterkt på.

 

I dag har Stortinget har stemt over et forslag fra SV om å stanse alle returer til Afghanistan. Arbeiderpartiet fremmet også et eget forslag om å stanse returer og på nytt vurdere sakene til en del mindreårige som allerede har fått endelig avslag. Dette er et sterkt uheldig signal å sende til alle personer uten krav på beskyttelse som vurderer å legge ut på turen til Europa eller allerede oppholder seg i andre land og vurderer å komme til Norge.

 

Det er også en meget farlig vei å gå dersom vi går bort fra prinsippet om at personer som kommer fra steder i et land hvor det er mulig å oppholde seg trygt i andre deler av landet, såkalt internflukt, likevel skal få opphold i Norge.

 

Det er nesten ingen andre land som mener Afghanistan er så utrygt at de ønsker å stoppe alle returer. SVs forslag går imidlertid ikke kun ut på å stanse tvangsreturer. Forlaget til SV går også ut på å å stoppe assistert retur, altså frivillig retur til Afghanistan. Dette til tross for at mange afghanere har returnert frivillig til Afghanistan fra nabolandene de siste årene.

 

Det kanskje sterkeste virkemiddelet norske politikere har i asylpolitikken er de politiske signalene de velger å sende ut i den store verden. Da Jonas Gahr Støre i 2015 fra talerstolen på

Arbeiderpartiets landsmøte inviterte 10 000 flyktninger til Norge, kunne vi noen måneder senere under flyktningkrisen se asylsøkere på grensen til Kirkenes bruke denne invitasjonen som grunn for at de kom til nettopp Norge.

 

Politiske signaler fungerer meget raskt, og når ut til både de med og de uten krav på beskyttelse. Partiene som nå velger å sende ut et signal om asylsøkere vil få bli i Norge uavhengig av behovet for beskyttelse, må ta innover seg konsekvensen av det de gjør.

 

Å sende et signal om at asylsøkere fra Afghanistan uten krav på beskyttelse i Norge ikke sendes ut, selv om faglige vurderinger tilsier at det er trygt, vil kunne få store konsekvenser for antallet personer uten krav på beskyttelse som kommer til Norge.

 

Under arbeidet med ny utlendingslov skrev Stoltenberg-regjeringen følgende i proposisjonen til Stortinget. Jeg anbefaler Ap, SV og SP å lese disse usedvanlige kloke ordene fra seg selv enda en gang:

 

«Det kan riktignok tenkes andre situasjoner hvor det kan bli fremmet ønske om at departementet/statsråden skal utsette iverksettingen av negative vedtak, for eksempel fordi ulike aktører på feltet mener at UDI og UNE tar feil i sine vurderinger av den generelle sikkerhetssituasjonen i asylsøkeres hjemland mv. Departementet mener at det også i tilfeller som dette vil stride mot gjeldende styringsforhold om politiske myndigheter skal ha adgang til å instruere om utsatt iverksetting.»

 

- Et farlig politisk spill for Norge

Nok et politisk spill er i gang på Stortinget. Deler av norsk venstreside ønsker å stoppe returer av personer uten lovlig opphold til Afghanistan. De ansvarlige statsrådene Sylvi Listhaug og Ine Marie Eriksen Søreide ble i dag hasteinnkalt til Stortinget for å fortelle om hvorfor regjeringen mener dette er feil.

Statsrådene argumenter var tydelige:

 • Det er nesten ingen andre land som mener Afghanistan er så utrygt at de ønsker å stoppe returer.
 • Det er mange områder i Afghanistan som er trygge.
 • Flere hundre tusen afghanere har frivillig returnert fra nabolandene til sitt hjemland.
 • Under flyktningkrisen sa Stortinget at retur av personer uten lovlig opphold skulle være en prioritet.
 • Da de rødgrønne partiene har også selv ment at politiske hensyn ikke skal overstyre fagrådene. Forskjellen var at de på det tidspunktet selv satt i regjering, mens de nå er i opposisjon.

Personer som er i Norge uten lovlig opphold er dessverre nødt til å forlate Norge. Det er derfor ingen grunn til å stoppe returer av personer som er ulovlig i Norge så lenge hjemlandet anses som trygt nok. Den største effekten debatten som nå er skapt risikerer å oppnå,  er at verden opplever politiske signaler om at det er "fritt frem" å dra til Norge uavhengig av om man har krav på beskyttelse.

Da Jonas Gahr Støre i sin landsmøtetale i 2015 inviterte 10 000 syriske flyktninger til Norge, var dette et politisk signal som spredte seg som ild i tørt gress til utlandet. Under flyktningkrisen noen måneder senere, da 5500 flyktninger krysset grensen over til Kirkenes fra Russland, kunne vi høre flere asylsøkere si på norsk fjernsyn at de var invitert hit. Dette illustrerer den sterke effekten politiske signaler kan ha.

Opposisjonen håper kanskje å dra noen politiske poenger på dagens redegjørelse om returer til Afghanistan - men de risikerer å sende ut signaler som kan ha store konsekvenser for Norge og asyltilstrømmingen. Det burde de spart oss alle for.

   Faksimile fra Nordlys fra 8.november 2015.                                                                                                               

   

Faksimile fra TV2.no fra 7.november 2015.

MDG og AP fortsetter krigen mot bilistene

MDG og Arbeiderpartiet fortsetter sin nådeløse krig mot bilistene i landets hovedstad. Dette til tross for at Nettavisen på en pinlig måte viste hvordan den ene rødgrønne politikertoppen etter den andre kom kjørende til sin gratis parkering i rådhusgarasjen, samtidig som de fjerner gateparkeringene i Oslo sentrum for folk flest. Se Nettavisen sin video er.

I disse dager er vi også nok en gang vitne til nye villedende skilt i Oslo sentrum som gjør at vanlige godtroende folk får parkeringsbøter for å stå på plasser de er vandt til å stå på gjennom mange år.

Samtlige biler nedenfor fikk parkeringsbot, ettersom de gamle parkeringsskiltene på de merkede plassene som står igjen i området rundt Oslo rådhus er erstattet med skilt som kun tillater parkering for varebiler på dagtid og gjør det forbud med all parkering etter klokken 20:00.

                         

Byrådets krig mot bilistene har bestått av flere faser:

 • Byrådet i Oslo fjerner samtlige gateparkeringer i Oslo sentrum.
 • Byrådet har forsøkt å få stanset utbyggingen av nye E18 vestover.
 • Bompengetakstene er økt kraftig fra 1.oktober i år, i tillegg er det innført rushtidsavgift. Snart kommer det på plass en rekke nye bomstasjoner i Oslo, og det vil bli krevd inn bompenger både inn og ut av Oslo.


Det er på tide at MDG og Arbeiderpartiet i Oslo tar innover seg at mange beboere i hovedstadsområdet fra tid til annen er avhengige av å bruke bilen for legitime ærend i byen. Disse menneskene får det vanskeligere og dyrere med byrådets politikk. Butikk- og restauranteiere er også bekymret for at kunder vil velge bort Oslo sentrum på grunn av mangelen på parkeringsplasser, noe som flere allerede ser starten på. Rørleggere, snekkere og andre håndtverkere som har oppdrag i sentrum opplever også store utfordringer.

I august valgte Carl I. Hagen og undertegnede å se hvor lang tid vi brukte på å finne en ledig parkeringsplass i Oslo sentrum. Til tross for at vi kjørte en el-bil, som de fleste politikerne oppfordrer til, var det til ingen hjelp når gateparkeringene i stor grad var fjernet. Vi endte opp med å finne en parkeringsplass nesten en kilometer unna Oslo rådhus, noe som ikke var helt uproblematisk for en 73 år gammel mann med dårlige hofter.

Det er på tide at denne galskapspolitikken fra MDG og Arbeiderpartiet i Oslo snart tar slutt.

Screenshot-faksimile av VG-tv sin video fra august hvor Carl I. Hagen og undertegnede kjørte rundt i Oslo sentrum på jakt etter en ledig parkeringsplass.